Välj en sida

Alla ska göra det de är bäst på!

Vi är en modern utbildningspartner som hjälper er effektivisera hur ni arbetar med utbildning, genom smartare, digitala utbildningar. Vi hjälper er utforma, producera och administrera era utbildningar online, så att ni kan fokusera på det är bäst på.

Producera

Med många års erfarenhet av onlinepedagogik vet vi hur utbildningar ska struktureras för att ge bästa resultat och användarupplevelse. Vi hjälper er navigera rätt i utformningen och produktionen av era utbildningar så att användarupplevelsen, genomförandegraden och effekten når högsta möjliga standard.

Administrera

En annan viktig komponent i effektiv digital utbildning är administrationen. Vi vet vad som krävs i fråga om support, hantering, vägledning och uppföljning och tar gärna ansvaret att administrera era utbildningar.

Vad kan man digitalisera?

Digitalisering är inget självändamål utan en metod för att effektivisera.  Det fysiska mötet är fortfarande viktigt men det finns stora vinster i att digitalisera delar av era utbildningar för att kunna jobba smartare och mer effektivt.

 

Expempel på utbildnignar som fungerar utmärkt att digitalisera.

En bra start är väldigt viktigt när man kommer som ny på en arbetsplats. Många har tagit fram material som den nyanställde förväntas läsa in och det är sant att man är extra mottaglig den första tiden, men det finns sällan någon systematisk och effektiv uppföljning på introduktionsprocessen. Med en digitalintroduktionsutbildning får ni som arbetsgivare möjlighet att på ett effektivt och smidigt sätt kommunicera viktig information till er nya personal, allt från värderingar och varumärkeskännedom till administrativa processer som tidrapportering och sjukanmälan. Vi har lång erfarenhet av att ta fram effektiva introduktionsutbildningar och vi hjälper er från att ta fram ett koncept till att leverera en färdig utbildning.

En vanligt förekommande utbildning som många av er säkert erbjuder är en utbildning i arbetsmiljö. Vi har erfarenhet av att digitalisera just arbetsmiljöutbildningar så att de ger önskad effekt samtidigt som de är anpassade efter företagets specifika krav och förutsättningar.

Har ni en bra ledarskapsutbildning, men svårt att hitta tid att genomföra den på tidseffektivt sätt? Vi hjälper er digitalisera den så att den kan passas in i medarbetarens schema och ge er bättre förutsättningar för effektiv kompetensutveckling.