Välj en sida

Med ledorden Enkelt. Tydligt. Effektivt. hjälper vi er att skapa pedagogiska digitala utbildningar i form av exempelvis introduktionsutbildningar, utbildningar i arbetssätt, arbetsmiljö eller anpassade utbildningar efter era specifika behov. Med hjälp av vår plattform får ni en tydlig överblick över kursdeltagarnas kompetensprofil och progression.

Capivo hjälper företag att utveckla och producera digitala utbildningar. Välj bland våra färdiga kurser inom Office 365, Hemtjänst, Presentationsteknik etc. eller beställ skräddarsydda utbildningar efter era behov – vi hjälper er hela vägen till genomförd utbildning.

Som arbetsgivare är det viktigt att säkerställa att medarbetare tar del av nödvändig information, besitter rätt kompetens och har uppdaterade certifikat. Vår plattform möjliggör effektiv kompetensutveckling och full kontroll över vilka tillgångar och behov som finns inom företaget..

Alla utbildningar fungerar på dator, telefon och surfplatta – allt för att göra inlärningen lättillgänglig och oberoende av tid och plats. Som administratör har du full koll på hur utbildningsinsatserna fortlöper. 

En komplett plattform för effektivt lärande

Vi erbjuder en komplett utbildningsplattform där ni hanterar deltagare, aktuella kurser och intyg och snabbt får en bild av aktuella utbildningsinsatser och de framsteg som deltagarna gör.

Kurser

Kurser kan skapas direkt i plattformen i form av moduler. Modulerna kan ni fylla med exempelvis filmer, bilder, text, dokument, länkar, tester och andra interaktiva inslag. Till varje kurs kan man även koppla på ett certifikat som tilldelas kursdeltagaren när denne har uppnått målen för kursen. Till kursen kan även en utvärdering kopplas där kursdeltagarna kan lämna en utvärdering av kursen och ni kan använda som underlag för kursrevidering

ANVÄNDARE

Registrering av användare görs enkelt direkt i plattformen men kan också automatiseras genom att integrera en SSO-lösning (Singel Sign On) genom tex Microsoft 365, Facebook och Google. Behörigheterna styrs genom att tilldela användaren en specifik roll. Kursdeltagarna kan också genom självregistrering skapa en användare i plattformen. Genom ett regelverk kan man då styra att de direkt får en aktiv användare, att en administratör måste godkänna aktiveringen eller att endast deltagare med en viss maildomän kan registreras.

CERTIFIKAT

Att tilldela kursdeltagaren ett certifikat efter avslutad kurs eller utbildning skapar ett mervärde och en stolthet över sina prestationer. Med hjälp av vår certifikathanterare skapar du snygga digitala certifikat som automatiskt tilldelas vid avslutad kurs eller utbildning och med godkända resultat.

KOMPETENSER

Kompetenser kan automatiskt tilldelas en kursdeltagare efter avslutat kurs. Med hjälp av uppnådd kompetens kan systemet per automatik tilldela en ny kurs eller utbildning

Vill du veta vad mer systemet kan göra. Kontakta oss nedan.

 

Vår plattform är molnbaserad och kräver ingen egen installation eller tillgång till server. Det gör att ni snabbt kan komma igång och få tillgång till alla de funktioner ni behöver.

 

Kontakta oss idag

Kontakta oss på info@capivo.se