Vi stärker medarbetare och företag med digitala utbildningslösningar.

  • Anpassat till er verksamhet
  • Anpassat till medarbetarens schema
  • Anpassat till framtidens arbetsmarknad

”Med Capivos skräddarsydda utbildningar kan vi hålla bra fart på personalens kompentensutveckling utan att förlora fokus i produktionen.”

Lösningar för er bransch

Industri

Varje moment i produktionen och varje station i fabriken kräver rätt kompetens. Med en digital utbildning från Capivo fångar ni möjligheten att fylla produktionssvackor och ställtid med effektiv kompetensutveckling.

Omsorg

Det krävs både kompetens och omtanke för att kunna möta människor med utmaningar som kommer av ålderdom och sjukdom. Med en digital utbildningslösning kan ni anpassa kompetensutveckling utifrån personalens schema och ge mer tid till just mötet med människor.

Transport

Omvandla ställtider till kompetensutveckling med anpassade utbildningar från Capivo. Med våra lösningar blir utbildning tillgängligt direkt i telefonen och du som administratör har alltid koll på hur utbildningsinsatserna fortlöper.

Hör av dig!

Vill du digitalisera en befintlig utbildning eller ta fram en helt ny? Vi hjälper er hela vägen från idé till färdig utbildning och erbjuder även en komplett teknisk plattform där vi gör utbildningen tillgänglig för era medarbetare.

Elias Andersson
VD, Capivo AB
Tel: 070-27 20 254

DIGITAL UTBILDNINGSPARTNER

Vi hjälper företag oavsett storlek och plats att stärka sin
personal och skapa arbetsplatser där kompetens tas
till vara och utvecklas. Enkelt. Tydligt. Effektivt.

CAPIVO AB

V:a Esplanaden 6F
903 28 Umeå

Hör av dig!

Vill du digitalisera en befintlig utbildning eller ta fram en helt ny? Vi hjälper er hela vägen från idé till färdig utbildning och erbjuder även en komplett teknisk plattform där vi gör utbildningen tillgänglig för era medarbetare.

ELIAS ANDERSSON
VD, Capivo AB
Tel: 070- 27 20 254