Som arbetsgivare i en värld i ständig förändring, där kunskap och kompetens är en färskvara, behöver du en effektiv hantering av de kompetensutvecklingsbehov som finns.

En komplett plattform för effektivt lärande

Vi erbjuder en komplett utbildningsplattform där ni hanterar deltagare, aktuella kurser och intyg och snabbt får en bild av aktuella utbildningsinsatser och de framsteg som deltagarna gör.

Vår plattform är molnbaserad och kräver ingen egen installation eller tillgång till server. Det gör att ni snabbt kan komma igång och få tillgång till alla de funktioner ni behöver.

Vi erbjuder en komplett utbildningsplattform där ni hanterar deltagare, aktuella kurser och intyg och snabbt får en bild av aktuella utbildningsinsatser och de framsteg som deltagarna gör.

Vår plattform är molnbaserad och kräver ingen egen installation eller tillgång till server. Det gör att ni snabbt kan komma igång och få tillgång till alla de funktioner ni behöver.

En komplett plattform för effektivt lärande utan begränsningar​

Hör av dig!

Vill du digitalisera en befintlig utbildning eller ta fram en helt ny?
Vi hjälper er hela vägen från idé till färdig utbildning och erbjuder
även en komplett teknisk plattform där vi gör utbildningen
tillgänglig för era medarbetare.

Elias Andersson
Capivo AB
Tel: 070- 272 02 54

DIGITAL UTBILDNINGSPARTNER

Vi hjälper företag oavsett storlek och plats att stärka sin
personal och skapa arbetsplatser där kompetens tas
till vara och utvecklas. Enkelt. Tydligt. Effektivt.

CAPIVO AB

Norra Obbolavägen 133 A
904 22 Umeå

Utbildningsutbud

Kontakta oss för mer information, vid köp av utbildning eller för vidare diskussion i hur vi kan anpassa utbildningen efter era behov!

Hör av dig!

Vill du digitalisera en befintlig utbildning eller ta fram en helt ny? Vi hjälper er hela vägen från idé till färdig utbildning och erbjuder även en komplett teknisk plattform där vi gör utbildningen tillgänglig för era medarbetare.

Elias Andersson
Capivo AB
Tel: 070- 272 02 54