Välj en sida

Populära utbildningar

Onboarding

Din personal är aldrig så nyfiken och engagerad som när de precis påbörjar sin anställning. Varför då inte erbjuda dem en digital introduktion där de får lära sig allt om er historia, era värderingar och policys – och hur de ska göra för att lönerapportera? Med en digital introduktionsutbildning får ni som arbetsgivare också total kontroll över att alla fått ta del av nödvändig information.

Kontakta oss >>

Kravutbildningar

Inom industrin är det vanligt med lagstadgade utbildningar som ska uppdateras med olika intervall. Detta innebär en stor administrativ påfrestning som vi enkelt eliminerar med automatiserad certifikathantering och återregistrering samt anpassade påminnelsefunktioner. Vi hjälper er att se till att all personal alltid har rätt certifikat och rätt kompetens!

Kontakta oss >>

Microutbildningar

En utbildning behöver inte vara omfattande och kräva flera timmar av personalens tid. En utbildning kan innehålla kort information om hur två avdelningar ska effektivisera viktiga processer i samarbetet eller ge kunskap om det nya policydokumentet. Då vår plattform och våra utbildningar fungerar lika bra på datorn som i telefonen blir kompetensutvecklingen snabb och effektiv.

Kontakta oss >>

Lösningar för er bransch

Transport

Omvandla ställtider till kompetensutveckling med anpassade utbildningar från Capivo. Med våra lösningar blir utbildning tillgängligt direkt i telefonen och du som administratör har alltid koll på hur utbildningsinsatserna fortlöper.

Läs mer >>

Omsorg

Det krävs både kompetens och omtanke för att kunna möta människor med utmaningar som kommer av ålderdom och sjukdom. Med en digital utbildningslösning kan ni anpassa kompetensutveckling utifrån personalens schema och ge mer tid till just mötet med människor.

Läs mer >>

Industri

Varje moment i produktionen och varje station i fabriken kräver rätt kompetens. Med en digital utbildning från Capivo fångar ni möjligheten att fylla produktionssvackor och ställtid med effektiv kompetensutveckling.

Läs mer >>

Säkerhet

Ingenting är viktigare än säkerheten! Effektivisera hur ni arbetar med säkerhet och säkerhetsutbildning med effektiva digitala utbildningar.

Läs mer >>

Övriga utbildningar

Microsoft Excel

Den här kursen är för dig som vill utveckla dina färdigheter i Microsoft Excel och effektivisera hur du använder programmet i ditt dagliga arbete.. Den fungerar också som en bra introduktion och ger dig många bra och enkla knep som du lätt kan börja använda med en gång.

Köp utbildning >>

Microsoft Teams

Denna kurs ger dig en övergripande bild över vilka regler som gäller för
personuppgiftshantering och hur det påverkar dig, både som anställd och som chef.

Köp utbildning >>

Microsoft Word

Den här kursen är för dig som vill utveckla dina färdigheter i Microsoft Word och effektivisera hur du använder programmet i ditt dagliga arbete. Den fungerar också som en bra introduktion och ger dig många bra och enkla knep som du lätt kan börja använda med en gång.

Köp utbildning >>

GDPR

Denna kurs ger dig en övergripande bild över vilka regler som gäller för personuppgiftshantering och hur det påverkar dig, både som anställd och som chef.

Köp utbildning >>

Covid-19

I den här korta kursen går
vi igenom vad vi inom vård och omsorg ska tänka på angående COVID-19.

Köp utbildning >>

Det här är yrket

I den här kursen går vi
igenom grunderna för
hemtjänstyrket.

Köp utbildning >>

Presentationsteknik

Kursen kommer ge dig grundläggande verktyg för effektiv kommunikation och konkreta tips på hur du kan arbeta med att utveckla din kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Köp utbildning >>

Stödstrumpor

I den här kursen får du lära dig om hur och varför stödstrumpor och kompressionsstrumpor används och hur du gör för att ta på och av på ett
smidigt och skonsamt sätt.

Köp utbildning >>

Hygienrutiner och klädregler

Den här kursen berättar om
vikten av god hygien och ger
konkreta exempel på hur vi
ska jobba för att säkerställa
en god hygien.

Köp utbildning >>

Sekretess och Tystnadsplikt

I den här kursen går vi igenom grundläggande lagar och regler för tystnadsplikt och sekretess.

Köp utbildning >>

Hör av dig!

Vill du digitalisera en befintlig utbildning eller ta fram en helt ny?
Vi hjälper er hela vägen från idé till färdig utbildning och erbjuder
även en komplett teknisk plattform där vi gör utbildningen
tillgänglig för era medarbetare.

Elias Andersson
Capivo AB
Tel: 070- 272 02 54